Bulut Adisyon - Sözleşme ve Politikalar

Gizlilik Politikası


İşbu Gizlilik Politikası, Akıldoluişler ile Kullanıcı Sözleşmesi’ni akdetmiş olan tarafların (“Şirket”), Akıldoluişler tarafından sunulmakta olan restoran, kafe ve otel POS yönetim sistemini (“Platform”) kullanımları sırasında paylaştıkları bilgi ve belgelerin gizliliğine ilişkin politikayı düzenlemektedir.

Üyelik aşamasında ve Platform’un kullanımı sırasında Şirket, Şirket yetkilileri veya çalışanlar tarafından sağlanan bilgilerin korunması ve bunların gizliliğinin sağlanması Akıldoluişler olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Şirket tarafından sağlanan ve Platform’da paylaşılan bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Akıldoluişler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri işleyen” sıfatıyla Platform’da paylaşılan kişisel veriler ile ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun şekilde işlemektedir.

Veri işleyen olarak hareket edilen hallerde Akıldoluişler’in faaliyetleri, veri işlemenin daha çok teknik kısımları ile sınırlıdır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kararların alınması yetkisi ise ilgili veri sorumlusuna aittir. Yine bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen ilgili kişi haklarının ilgili veri sorumlusuna iletilmesi gerekmektedir.

Akıldoluişler’in veri sorumlusu olarak hareket ettiği hallerde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında gerekli tüm süreçler işletilmektedir.

Akıldoluişler ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

Akıldoluişler, Şirket, çalışanlar ve sair üçüncü kişiler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Akıldoluişler, işbu Gizlilik Politikası’nı Platform üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirerek dilediği zaman değiştirebilir. Akıldoluişler’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

Bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularınızı posta@akildoluisler.com adresine e-posta göndererek Akıldoluişler’e iletebilirsiniz.

Try it free for 15 days


*Try it free without a credit card, subscribe if you are satisfied.

iyzico-mastercard
poscloud-logo-white

PosCloud Software Technologies
Burhaniye Mh. Ipekyolu Blv. N.56
Kestel 16540 Bursa/Turkey

All Rights Reserved. ©2014-2022 Poscloud Software Technologies